Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:161909 kpl

Pikakysely

Kannatatko puolueavustusten julkistamista?

SDP:n puoluehallitus
 
 
Puoluekokousaloite

 

Lasten ja nuorten aseman parantaminen


 
 
Pääministeri Matti Vanhasen (kesk) hallituksen lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelmapuuhailu lasten ja nuorten aseman parantamiseksi on osoittautumassa kuplaksi.
Valtioneuvosto hyväksyi 13. päivänä joulukuuta 2007 lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman vuosille 2007- 2011.
 

Ohjelmassa on paljon kauniita sanoja.

"Hallituksen tavoitteena on lapsi- ja nuorisoystävällisempi Suomi."  "Tavoitteena on ylittää hallinnollisia raja- aitoja ja vahvistaa paikallisella tasolla moniammatillista yhteistyötä."
"Yhtenä strategisena painopisteenä on aikaisempaa tiiviimpi mukana olo elämän eri siirtymä-, muutos- ja kriisivaiheissa. Tätä tukee päätöksenteon lapsi- ja perhevaikutusten arviointi."

 

Nämä jäivät kuitenkin pelkiksi sanoiksi.
 
Valitettavasti ohjelma ei auta mitenkään lapsia, nuoria tai perheitä vaikeutuneessa elämäntilanteessa. Käytännössä se ei toimi. 

Ohjelmaa ei ole resursoitu riittävästi. Ohjelma on pyrkinyt ratkaisemaan lapsi-, nuoriso- ja perheongelman pääasiassa jo olemassa olevilla resursseilla.

 

Kaikkein eniten ihmisten elämäntilannetta haavoittaa työttömyys.
 
Alempana on asiaa koskevia huolestuttavia lukuja:

 

 

 

joulukuu 2007

syyskuu 2009

työttömät työhakijat

 

219 000

265 800

Niistä alle 25-vuotiaita nuoria

 

21 900

34 000

työ- ja elinkeinohallinnon tukitoimiin sijoitetut

 

37 400

 

38 400Vaikka työttömien määrä on paljon korkeampi, ei tukitoimeen sijoitettujen määrä noussut huomattavasti.

Nämä luvut pakottavat meidät toimimaan. Ohjelmalla ei ollut mitään käytännön merkitystä todellisuudessa. Se on ollut vain kaunista puhetta, joka on sulkenut silmät elämän todellisuudelta.

 

Vanhasen hallitus jostain syystä ei pyri lievittämään työttömyyden kiroa. Jos työttömyyden kasvuun ei puututa riittävän aikaisin, työttömyys muuttuu pitkäaikaistyöttömyydeksi.
Viime laman kokemukset ja kansainväliset esimerkit osoittavat, että työttömyyden noustessa korkealle tasolle, sitä on vaikea pudottaa alas. Työttömyys jää päälle. Yli vuoden työttömänä olevia oli syyskuussa 2009 41 800.
 
Työttömyys on suurin yksittäinen tekijä toimeentulotukiasiakkuudessa. Toimeentulotuen suurin muutos on, että "toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä on kasvanut kolmanneksen ja kustannukset kaksinkertaistuneet. (THL uutiskirje 1/2009) Yli neljännes tukea saavista kotitalouksista voidaan laskea pitkäaikaisen tuen saajiksi. Toimeentulotuen ennakkotilaston mukaan toimeentulotuen bruttomenot olivat koko maassa yhteensä 525,9 miljoonaa, ja tukea saavia kotitalouksia oli 216 700. Toimeentulotuen bruttomenot kasvoivat koko maassa edelliseen vuoteen verrattuna kymmenen prosenttia (10%).
 
Työttömyys vie voimavaroja yksilöltä ja perheeltä ja vaikuttaa koko perheen elämään, eikä todellakaan auta kasvattamaan terveitä lapsia ja nuoria.
 
Työttömyyden ohella erillisen riskiryhmän muodostavat yksinhuoltajaperheet. Yksinhuoltaja-perheissä elää noin kuudennes lapsista ja uusperheissä noin joka kymmenes lapsi. Avioerojen suuri määrä vaikuttaa monella tavalla lasten ja nuorten elämään sekä turvallisten lähiyhteisöjen muodostumiseen. Lasten suhteellinen köyhyys on lisääntynyt viime vuosina.

Yksinhuoltajaperheiden köyhyysaste oli vuonna 1990 10 prosenttia, mutta vuonna 2004 se oli noussut jo 27 prosenttiin.

Kuntien lastensuojelussa on monella tapaa koettu, että iso osa yksinhuoltajien lapsista elää köyhyydessä ja ovat yliedustettuna lastensuojelupalveluissa.

 

Lasten ja nuorten köyhyys, masentunut ilmapiiri perheissä, nuorten työttömyys – kaikki nämä huolestuttavat kansalaisia. Ruoka-, vaate-, lääke-, kulkemis-, asumis- ja vastaavat pakolliset kulut nousevat jatkuvasti. Tuet taas pysyvät muuttumattomina. Kysymys ei ole mistään ylimääräisestä, kysymys on tavallisesta pärjäämisestä.
 
 
 
Em. viitaten ehdotamme, että
 
 
puoluekokous edellyttää, että SDP koko organisaatiolla pyrkii parantamaan lasten, nuorten ja lapsiperheiden elämää Suomessa;
 
puoluekokous edellyttää, että SDP työskentelee siten, että nuorille laaditaan yhteiskuntatakuu, jossa kotikunnan tulee järjestää nuorelle koulutuspaikka ja koulutuksen jälkeinen työpaikka kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen
 
puoluekokous edellyttää, että SDP työskentelee siten, että lapsiperheet ja yksinhuoltajaperheet pääsevät köyhyydestä itseään kunnioitettavien ihmisten elintasolle.
 
 
 
 
 
 

Lahdessa

 

30.11.2009

 

Etelä-Lahden Sosialidemokraatit