Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:161914 kpl

Pikakysely

Kannatatko puolueavustusten julkistamista?

SDP:n puoluehallitus

 

Puoluekokousaloite

 

Pieniä työeläkkeitä ja työeläkeindeksi parannettava

 

 

Työeläkettä maksetaan osana työntekijän palkkaa joka kuukausi 22% (työnantaja 17% ja palkansaaja 5%). Olemme noin 50 vuodessa luoneet toimivan työeläkejärjestelmän. Työeläkkeitten kuukausittaisen maksamisen lisäksi olemme kerryttäneet noin 120 miljardin harvinaisen isot työeläkerahastot. Ilman näitä rahastoja Suomi olisi paljon velkaisempi. Työnantajat ovat käyttäneet rahastoja mm. halvalla korolla takaisinlainaukseen. Lisäksi työeläkeyhtiöiden sijoitusten kasvattamisen ohella työnantajat ovat sijoittaneet rahoja välillisesti yritystensä bisneksien tukemiseen ympäri maailmaa. Työnantajat ovat myös saaneet takaisin ns. asiakashyvityksenä viimeisten 10 vuoden aikana noin 1,5 miljardia.

 

Mutta entä palkansaajat ja nyt työeläkkeellä olevat? Mikä on heidän oikeudenmukainen kohtelunsa? Työeläkerahastot Varmassa, Ilmarisessa, Eläke-Fenniassa, Tapiolassa, Kunnallisessa Eläkevakuutuksessa ja Valtion eläkerahastossa ovat tarkoitetut työeläkkeitten maksamiseen. Harvassa maassa on tällaisia rahastoja, vaan eläkkeet maksetaan valtion kassasta. Nyt työeläkerahastoista on tullut eräänlainen kansainvälinen sijoitus- ja investointipankki työeläkkeensaajien ulottumattomissa. Työeläkeläisille pitää kuulua

näistä rahastoista edes pieni osa oman eläketurvansa parantamiseen. Silti työnantajille ja heidän edushenkilöilleen työeläkeyhtiöissä yli 90 %:ia sijoittaa, investoida ja takaisinlainata. Varoja tulee muutoinkin investoida ja sijoittaa Suomeen ”tuottavasti ja turvaavasti” entistä enemmän ulkomaisten riskisijoitusten sijasta.

 

Oikeudenmukaisuus työeläkkeissä ei toteudu.
Suhteessa 50 vuoden maksutaakkaan ja pienempään (22%) palkkaan, työeläkeläiset saavat etuuksina liian vähäisen osan. Lakeihin on sisällytetty vuosikymmenien aikana erilaisia kertoimia tai muita vähennyksiä, jotka alentavat käteen jäävää eläkettä. Kyse on osana palkkaa maksetuista vakuutusmaksuista ja niiden tuottojen oikeudenmukaisesta jakamisesta. Vanhemmat sukupolvet ovat ansainneet paremmat eläkkeet. Tässä on kyse kohtuullisesta perusturvasta, jonka saajat ovat itse nyt ja aikanaan rahoittaneet. Huomattava osa työeläkkeeseen oikeutettuja kuolee ennen eläkeikää ja vuosikausien etuudet jäävät työeläkeyhtiöiden hyväksi. Keskimääräinen työeläke on nyt 1250 euroa bruttona kuussa. Suuri osa työeläkkeistä on tämän alle, koska palkka oli pieni tai työhistoria rikkonainen (pätkätyöt, työttömyys, sairaudet). Heikko työeläkeindeksi ei takaa eläkkeen oikeudenmukaista tasoa ja rapauttaa lakisääteistä työeläkejärjestelmää. Tämä lisää paineita ostaa verovähennyskelpoisia lisäeläkkeitä. Palkkojen ja hintojen indeksivaikutus tulisi olla 50-50%.

 

Esitämme puoluekokousaloitteena, että

 

SDP hyvässä yhteistyössä palkansaajajärjestöjen kanssa ryhtyy lainsäädäntötoimiin
1) pienten työeläkkeitten tason nostamiseksi sekä
2) työeläkeindeksin parantamiseksi työeläkkeen ostovoiman vähentymisen estämiseksi.

 

 

Lahdessa 30.11.2009

 

Etelä-Lahden Sosialidemokraatit ry