Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:161935 kpl

Pikakysely

Kannatatko puolueavustusten julkistamista?

Ajankohtainen artikkeli

9.4.2013

SD-RYHMÄPUHEENVUORO 9.4: JOUKO SKINNARI                     Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro valtioneuvoston selontekoon valtiontalouden kehyksistä vuosille 2014–2017 9.4.2013
Kansanedustaja Jouko Skinnari


Arvoisa puhemies!


Vaikeassa tilanteessa joudutaan joskus turvautumaan karvaisiin lääkkeisiin. Valtionvarainministeri Jutta Urpilainen kuvasi maailmantalouden huonoa kuntoa ja Suomen kolmoishaastetta. Tähän ei ollut käytettävissä helppoja ratkaisuja. Jos ja kun oppositio tehtyjä ratkaisuja arvostelee, niin Suomen kansa edellyttää myös vaihtoehtojen kertomista. Hallitus on linjannut kuinka se sopeuttaa. Nyt on opposition vuoro kertoa.

Maailman taloudelle Suomi ei paljoa mahda. Mutta oma taloutemme on meidän omissa käsissämme. Edellinen hallitus sai perintönä 3 miljardia euroa ylijäämäisen ja jätti tälle hallitukselle 8 miljardia euroa alijäämäisen valtiontalouden.  

Hallitus on pystynyt puristamaan hyvän kehyspäätöksen vastuulliselle, pitkäjänteiselle ja taloudellista kasvua sekä työllisyyttä edistävälle politiikalle. Kylmien kehyslukujen keskellä sosialidemokraatit korostavat eri väestöryhmien hyvinvoinnin turvaamista työelämässä, koulussa ja kotona. Säästöjen ja tulolisäysten hyvin tarkalla valikoinnilla on pyritty inhimilliseen ja oikeudenmukaiseen lopputulokseen.

Vaikeasta valtiontalouden tilasta johtuen jouduttiin tekemään eräitä sopeutustoimia. Sosialidemokraatit pitävät tärkeänä, että nuorilta ja sosiaaliturvasta ei leikattu eikä arvonlisäveroa korotettu.  Näin hallitus toteutti SDP:n suurta talouspoliittista linjaa, jossa himoleikkausten sijaan panostettiin kasvuun ja työllisyyteen.  

Hallituksen veropäätöksissä näkyy SDP:n pitkän linjan mukainen oikeudenmukaisuus. Jo aiemmin on pääomaveroa korotettu, suurten perintöjen verotusta kiristetty ja otettu käyttöön suurituloisten solidaarisuusvero. Pienituloisimpien verotusta on kevennetty. Nyt pääomatulojen verotuksen progressio kiristyy edelleen. Osinkoverotuksen muutoksella kerätään veroja 390 miljoonaa enemmän ensi vuonna. Osinkoveromuutoksilla ei synnytetty verotuksen vapaamatkustajia.

Verotuksen oikeudenmukaisuuden lisäämisestä puhuttiin myös edellisen hallituksen aikana, mutta mitään ei tehty.  

Veronkorotukset kohdistuvat nyt lähinnä terveydelle haitallisiin tuotteisiin kuten alkoholiin, tupakkaan,
makeisiin ja virvoitusjuomiin. Lisäksi sähköveroa korotettiin hieman.

Arvoisa puhemies!

Kehysesityksen keskeinen tavoite on saada talouteen kasvua sekä synnyttää maahan uusia teollisuuden ja palvelujen työpaikkoja. Suomen menestys perustuu korkeaan työllisyyteen, kilpailukykykyisiin
yrityksiin, osaamiseen, kattaviin ja toimiviin hyvinvointipalveluihin sekä sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Hallituksen kehyslinjaus tukee näitä tavoitteita.

Me tarvitsemme lisää työpaikkoja Suomessa sekä menestyviä pieniä ja suuria vientiyrityksiä.
Yritystoiminnan edellytysten luominen ei ole vain valtion vaan myös maakuntien ja kuntien tehtävä
yhteistyössä.

Kasvun ja työllisyyden kannalta yritysveron lasku 20 prosenttiin tarjoaa kaivatun kasvusykäyksen ja merkitsee toivottavasti investointien lisäämistä Suomeen. Odotamme yrityksiltä nyt investointeja ja työllistämistekoja.

Osinkoverouudistuksella vahvistetaan osaltaan investointeja ja työllisyyttä. Ylisuurien osinkojen
maksamisen sijasta yrityksiltä odotetaan nyt työllistäviä investointeja.     

Veroratkaisuillaan hallitus tiivisti veropohjaa. Verolainsäädännön moniulotteisuuden vuoksi esityksiin jäänee soveltamishaasteita oikeudenmukaisuus - ja kohtuustavoitteineen. Nämä on normaalin
lainvalmistelun tapaan ratkaistava lakipykäliä kirjoitettaessa sekä lakeja säädettäessä eduskunnassa.

Hallitus teki myös muita suomalaista teollisuutta tukevia toimia. Vuonna 2015 voimaan tulevan
rikkidirektiivin vaikutuksia pehmennetään pienentämällä yritysten kuljetuskustannuksia. Lisäksi
valmistelussa oleva windfall-vero toteutuu alkuperäistä lievempänä. Näiden kustannusten vähentymisen yhteisvaikutukset ovat pidemmällä aikavälillä tuntuvat. Tarvittaessa hallituksen on oltava valmis uusiin teollisuuden kilpailukykyä vahvistaviin toimiin.  

Uusien ja olemassa olevien kasvuyritysten tukemiseksi toteutetaan laaja kasvurahoitusohjelma. Siinä
kootaan yhteen valtion ja yksityisten rahoituspanostukset. Tavoitteena on pk-yritysten kasvun tukeminen.     

Työllisyyskehityksen vahvistamiseksi sekä työvoiman saannin helpottamiseksi hallitus toteuttaa asuntopoliittisia uudistuksia. Niiden tavoitteena on kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotannon vauhdittaminen kasvukeskuksissa.

Liikennepoliittisen selonteon linjauksen mukaisesti väyläinvestoinneista siirretään 100 miljoonaa euroa vuodessa liikenneverkon pieniin investointeihin ja ylläpitoon vuodesta 2016 alkaen.

Nuorten yhteiskuntatakuuta vahvistetaan oppisopimuskoulutuksen ennakkojaksolla ja tavoitteena on madaltaa kynnystä varsinaisen oppisopimuksen tekemiseen. Työn ja perhe-elämän yhteensovitusta parannetaan joustavalla hoitorahalla ja tuntiperusteisella päivähoidolla.

Kuntien paikallistuntemus työmarkkinoista sekä työttömien koulutustarpeista otetaan tehokkaammin käyttöön, kun työmarkkinatuen rahoitusvastuu siirretään kunnille. Uudistus mahdollistaa yli 300 päivää työmarkkinatuella olleiden pääsyn aktiivitoimenpiteiden piiriin.

Arvoisa puhemies!

Ihmiset on pidettävä kunnossa. Työterveyshuolto toimii. Mutta työikäisiä ihmisiä on
työterveyshuollon ulkopuolella työttömyyden tai työkyvyttömyyden takia. Heidän terveytensä kuuluu terveyskeskuksille. Lisäksi eläkkeellä olevat ja muut työelämän ulkopuoliset, mutta myös lukuisat
pienyrittäjät kuuluvat terveyskeskuksille.

Sote-uudistuksen tärkeä tavoite on saada terveyskeskukset toimimaan niin, että kansalaiset pääsevät
hoitoon nopeasti ja että terveyskeskukset pystyvät hoitamaan potilaat kuntoon. Sote-uudistus luo osaltaan terveitä kuntarakenteita. Lastensairaalan perustaminen on hyvä uutinen.

Sosialidemokraateille on tärkeää koko kansan sivistys- ja koulutustason kohottaminen. Olemme
kehittäneet koulutusjärjestelmää niin, että jokaisella Suomessa asuvalla on mahdollisuus koulutukseen. Opintukijärjestelmän uudistaminen tukee tätä kehitystä. Ammattikorkeakoulut ovat tärkeitä
erityisesti niille maakunnille, joilla ei ole omaa yliopistoa.

Arvoisa Puhemies!

Nykyhallitus on joutunut sopeuttamaan valtion taloutta jo yli viidellä miljardilla eurolla. Se on tehnyt sen niin oikeudenmukaisella tavalla kuin se on inhimillisesti ottaen mahdollista. Oppositio olisi mieluimmin korottanut arvonlisäveroa, nostanut eläkeikää ja leikannut enemmän.   

27.3.2013

Etelä-Lahden Sosiaalidemokraatit vaativat kaupunkia selvittämään eri vaihtoehdot uudelle koululle:
Etelä-Lahti tarvitsee uuden kouluratkaisun

Launeen koulun sisäilmaongelmat ovat tuoneet hyvin esille sen karmean todellisuuden missä Lahden ja koko Suomen koulumaailmassa joudutaan elämään.  Näyttää siltä, että koko Suomessa ei ole olemassa asiantuntemusta ratkaisemaan sisäsilmaongelmia. Jatkuva korjaaminen ja remontointi on tullut esimerkiksi Launeella jo nyt liian kalliiksi. Mikä on korjaustoimenpiteitä tehneiden yritysten vastuu?

Tosiasia on, että Lahden kaupungin korjausvelka on kasvanut julkisten rakennusten osalta erittäin voimakkaasti.  Jos ja kun rahat ovat tiukassa poliittista harkintaa tulee käyttää nyt tarkkaan. Kumpi on lahtelaisille tärkeämpää: investoinnit uusiin pysäköintiratkaisuihin vai lasten ja nuorten koulu- ja päiväkotiolosuhteiden parantaminen lain edellyttämällä tasolle?  

Liipola-Kaikuharjun koulun uudelleen rakentaminen ei yksin riitä ratkaisemaan ongelmia. Renkomäen alue kasvaa koko ajan.  Harkinnassa on myös yhteistyökouluvaihtoehto Orimattilan kaupungin kanssa.  

Etelä-Lahdessa tulee nyt hakea kokonaisvaltaista ratkaisua, jossa huomioidaan koko alueen tarpeet myös pitkälle tulevaisuuteen.
 
Etelä-Lahden Sosialidemokraatit ry.
Ville Skinnari           Alettin Basboga
puheenjohtaja       varapuheenjohtaja

Etelä-Lahden demarit:

LAUNEEN JA LIIPOLAN
KIRJASTO JA ANTTILANMÄEN
KOULU SÄILYTETTÄVÄ

 

Launeen ja Liipolan kirjastojen käyttäjät ovat huolestuneita omien kirjastojensa tulevaisuudesta. Molempien palvelulaitosten merkitys on monella lailla suuri, joten käyttäjien huoleen on helppo yhtyä.

                      Kirjasto on sivistys- ja kulttuurilaitos, johon kunnan jokaisen asukkaan on helppo tulla asioimaan. Lähikirjastot parhaimmillaan toteuttavat tätä helposti tulemisen periaatetta. Kirjojen lainaamisen lisäksi niissä käydään lukemassa päivän lehdet, hoitamaan nettiasioita, myös tapaamassa tuttuja. Lähikirjasto on sosiaalinen kohtaamispaikka.

                      Sekä Launeen että Liipolan alueilla asuu runsaasti ikääntynyttä väkeä. Heille kirjastossa käynnit edistävät sekä henkistä hyvinvointia, aktiviteettia ja estävät syrjäytymistä. Syrjäytymisen ehkäisyn merkitystä kaupunki myös strategiassaan korostaa.

                      Alueen koululaisille kirjastonkäytön opetus on luontevampaa hoitaa lähikirjastossa, kuin kuljettaa luokkia sitä varten pääkirjastoon. Kirjavinkkaus, jota niin Launeen kuin Liipolan kirjastoista tehdään kouluille, edistävät lasten ja nuorten lukuharrastusta. Työikäisten on luonnikkaampaa hoitaa kirjastoasiat työpäivän jälkeen mahdollisimman lähellä kotia.

                      On sanottu, että Laune ja Liipola sijaitsevat lähekkäin. Se on totta, mikäli asiaa tarkastellaan vain ja ainoastaan matkan pituudella. Maantieteellisesti ja julkisen liikenteen näkökulmasta ne kuitenkin muodostavat oman kokonaisuutensa, jonka rajaa Uudenmaankatu.

                      Kirjastoverkko nykyisellään ei kaupungin budjetissa ole kohtuuton kuluerä. Lähikirjastojen lakkauttaminen ei toisi merkittäviä säästöjä. Kahden toimivan kirjaston siirtäminen johonkin uuteen tilaan puolestaan edellyttäisi kalliita remontteja. Palvelun saavutettavuus ei tämän kaltaisin toimin paranisi.

                      Sivistystoimessa on kouluverkkotarkastelussa ollut esillä Anttilanmäen koulun lakkauttaminen elokuussa 2011. Koulu on hyvässä kunnossa. Se tarjoaa lapsille rauhallisen ja turvatun oppimisympäristön. On käsittämätöntä, että sen olemassaolo on jälleen vaakalaudalla.

                      Etelä-Lahden demarit pitävät tärkeänä, että Launeen ja Liipolan kirjastojen toiminta saa jatkua edelleen nykyisillä paikoillaan. Emme pidä hyvinä suunnitelmia Anttilanmäen koulun lakkauttamiseksi. Toivomme, että sivistystoimi säästöjä etsiessään pohtii palvelujen sisältöä, eikä laske pelkkiä euroja.

 

ETELÄ-LAHDEN DEMARIT

Jouko Skinnari puheenjohtaja

Eila Jokinen varapuheenjohtaja